Billedet på sidehoved
 • Friskolen City Odense
 • Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C
 • 66116680
 • info@friskolencityodense.dk

Tekst

På Friskolen City Odense er vi af den overbevisning, at børn der trives godt, lærer bedst. Derfor arbejder vi ud fra parolen:

Liv understreger vores fundament i den Grundtvig-Koldske skoletanke, der lægger lige så meget vægt på at oplive, som på at oplyse barnet. Vi tror på at børn, der har det godt, rent faktisk gerne vil og kan lære.

Leg har en central plads i vores daglige virke, da vi er af den overbevisning at vejen til at lære, sagtens kan være legen, med alle dens sjove, udfordrende, opslugende og berigende kvaliteter. Vi arbejder med skolens elever ud fra legens sammenhæng med intelligens og læring, og dermed understøtter og udvikler skolens filosofi og værdigrundlag.

Lær handler i vor tid om langt mere end faglig kunnen, det handler om at være glad for og god til at lære i sig selv. Derfor prioriterer vi at eleverne bibeholder og udvikler deres evner som fx fantasi, forsøgslyst, åbenhed, opmærksomhed og disciplin, og kvaliteter som ansvarsfølelse og selvstændighed. For os er det også at eleverne bliver vant til både at skabe og opretholde gode sociale og faglige fællesskaber. Vi erfarer at eleverne på denne vis bliver bedst i stand til at tilegne sig, og udvikle, den viden de ønsker, og har brug for.

Samlet set mener vi, at den bedste vej mod trivsel er at skabe rare, trygge og indholdsrige rammer, hvori eleven kan udvikle sin personlighed og sine talenter frit. Vores stadige mål er at give vores elever en god indsigt i, og forståelse for, både dem selv og vor tids verden.

 • ikon
  Lene Thrane Jakobsen den 07-07-2016
  Friplads Tilskud for skoleåret 2016/2017
  Ansøgningen skal afleveres senest d. 31. august på sekretærens konter eller pr. mail.

  Ansøgning kan også findes på hjemmesiden under PRAKTISK og FRIPLADSTILSKUD

  Læs ansøgningen grundigt igennem.

  Ansøgningen skal afleveres senest d. 31. august på sekretærens kontor eller pr. mail.

  Man kan søge om fripladstilskud én gang om året (September) En friplads i friskole-regi betyder ikke, at man bliver fri for betaling af skolepenge. Man vil få en lille procentdel af sine årlige skolepenge retur, alt afhængig af forældrenes årsindkomst.
  Det er ikke skolen der bestemmer hvor meget den enkelte familie kan få i fripladstilskud.

  Tilskuddet vil typisk blive udbetalt i 3 rater, slut januar + slut februar + slut marts.

   
 • Thomas Gerstrøm den 03-07-2016
  Fra forældre Rikke Allesen: 5 stjerner til FCO fordi min søn har første tur på Roskilde festival og han i skrivende stund står sammen med sin klasselærer. Tak til Chris og tak til Caspar for at gøre en forskel. For at få skoletrætte drenge i skole, for at se tingene fra teenager-drenges synsvinkel og fordi I gør en forskel.. Tak Tak Tak.. :-)

  "Vil du være en del af vores 9. kl efter sommerferien? Vi er 16 elever, der fagligt har flyttet os rigtig meget grundet vores fantastiske lærere og vores sammenhold," Sandra. kommende 9.kl.
 • Thomas Gerstrøm den 03-07-2016
  Er det noget for dit barn:

  Vores 0. kl. har alle timer med 1. kl. og 2 timers engelsk om ugen.
  Vores 2. kl. har alle timer med 3. kl. og følger deres skema.
  Vores 4. kl. har alle timer med 5. kl. og har tysk.
  Vores 6. kl. har alle timer med 7. kl og har fysik/ kemi, biologi og geografi
  Vores 8. kl. er så dygtige, at de følger vores 9. kl. og afslutter derfor skolen næste sommer - et år tidligere!

  Kontakt skoleleder Thomas på 66116680 og hør nærmere om fordelene ved at vælge vores skole.