Billedet på sidehoved
 • Friskolen City Odense
 • Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C
 • 66116680
 • info@friskolencityodense.dk

Tekst

På Friskolen City Odense er vi af den overbevisning, at børn der trives godt, lærer bedst. Derfor arbejder vi ud fra parolen:

Liv understreger vores fundament i den Grundtvig-Koldske skoletanke, der lægger lige så meget vægt på at oplive, som på at oplyse barnet. Vi tror på at børn, der har det godt, rent faktisk gerne vil og kan lære.

Leg har en central plads i vores daglige virke, da vi er af den overbevisning at vejen til at lære, sagtens kan være legen, med alle dens sjove, udfordrende, opslugende og berigende kvaliteter. Vi arbejder med skolens elever ud fra legens sammenhæng med intelligens og læring, og dermed understøtter og udvikler skolens filosofi og værdigrundlag.

Lær handler i vor tid om langt mere end faglig kunnen, det handler om at være glad for og god til at lære i sig selv. Derfor prioriterer vi at eleverne bibeholder og udvikler deres evner som fx fantasi, forsøgslyst, åbenhed, opmærksomhed og disciplin, og kvaliteter som ansvarsfølelse og selvstændighed. For os er det også at eleverne bliver vant til både at skabe og opretholde gode sociale og faglige fællesskaber. Vi erfarer at eleverne på denne vis bliver bedst i stand til at tilegne sig, og udvikle, den viden de ønsker, og har brug for.

Samlet set mener vi, at den bedste vej mod trivsel er at skabe rare, trygge og indholdsrige rammer, hvori eleven kan udvikle sin personlighed og sine talenter frit. Vores stadige mål er at give vores elever en god indsigt i, og forståelse for, både dem selv og vor tids verden.

 • ikon
  Lene Thrane Jakobsen den 20-11-2015
  Prisregulering på 5 % pr. 1. januar 2016

  Det betyder en prisstigning: 

  Skolepenge : 1419,- til 1490,-
  Lejrskole    : 83,- til 87,-

  SFO Modul 1: 283,- til 297,-
  SFO Modul 2: 1190,- til 1249,-

  Klub : 600,- til 630,-

  Beløbene vil blive ændret på PBS.
  Ved kontooverførelse skal man selv sørge for at ændre beløbet.
 • Thomas Gerstrøm den 17-11-2015
  Læs info om:
  Uge 50 er MiniSundby
  Differenciering og kreative undervisningsforløb

  Find os på de sociale medier

   
 • Thomas Gerstrøm den 21-10-2015
  Jubilæumsartikel
 • Thomas Gerstrøm den 21-10-2015
  Artikel om særkenderne ved FCO