Billedet på sidehoved
 • Friskolen City Odense
 • Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C
 • 66116680
 • info@friskolencityodense.dk

Tekst

På Friskolen City Odense er vi af den overbevisning, at børn der trives godt, lærer bedst. Derfor arbejder vi ud fra parolen:

Liv understreger vores fundament i den Grundtvig-Koldske skoletanke, der lægger lige så meget vægt på at oplive, som på at oplyse barnet. Vi tror på at børn, der har det godt, rent faktisk gerne vil og kan lære.

Leg har en central plads i vores daglige virke, da vi er af den overbevisning at vejen til at lære, sagtens kan være legen, med alle dens sjove, udfordrende, opslugende og berigende kvaliteter. Vi arbejder med skolens elever ud fra legens sammenhæng med intelligens og læring, og dermed understøtter og udvikler skolens filosofi og værdigrundlag.

Lær handler i vor tid om langt mere end faglig kunnen, det handler om at være glad for og god til at lære i sig selv. Derfor prioriterer vi at eleverne bibeholder og udvikler deres evner som fx fantasi, forsøgslyst, åbenhed, opmærksomhed og disciplin, og kvaliteter som ansvarsfølelse og selvstændighed. For os er det også at eleverne bliver vant til både at skabe og opretholde gode sociale og faglige fællesskaber. Vi erfarer at eleverne på denne vis bliver bedst i stand til at tilegne sig, og udvikle, den viden de ønsker, og har brug for.

Samlet set mener vi, at den bedste vej mod trivsel er at skabe rare, trygge og indholdsrige rammer, hvori eleven kan udvikle sin personlighed og sine talenter frit. Vores stadige mål er at give vores elever en god indsigt i, og forståelse for, både dem selv og vor tids verden.

 • ikon
  Thomas Gerstrøm den 12-08-2016
  Skolelederbrev om det bedste undervisningsmateriale og ny website, august 2016

  Kære forældre,

  Vi håber, at I har haft en skøn ferie, og er overskudsagtige ligesom vi.

  Jeres børn virker meget glade for at være kommet igang, det skyldes sikkert vores meget engagerede og dygtige lærere og pædagoger, der gør et stort arbejde hver dag.

  Hvis I også er glade for at jeres børn går på vores friskole, så hjælp os med at anbefale os til venner/ bekendte som mulighvis har børn, der godt kunne bruge et skoleskifte.
  Dem der er på besøg lige nu er alle overraskede og begejstrede over den skolegang de oplever hos os.

  Hvis I har børn, der går på andre skoler, så overvej om ikke en søskendemoderation lige er det, der skal til for at I kan se at et skoleskifte for dem vil være en god løsning.

  Vi vil gerne have at et par elever mere bliver indmeldt på vores skole, så UVMs tilskud pr 5/9 er det samme som sidste år.

  Vi kan tilbyde klasser med under 20 elever, og nu det bedste online undervisningssystem, der gør følgende muligt:
  - Undervisningsdifferenciering grundet forskellige sværhedsgrader af tekster/ opgaver,
  - adaptive opgaver, der korigerer ift. besvarelsen af forrige opgave
  - formål og læringsmålbeskrivelse
  - En palette af aktiviteter og gruppedannelsesmuligheder
  - øvelses- og evalueringsopgaver

  Underviseren får redskaber til at skabe elevindvolvering, gruppeudviklingsprocesser, forløbsplanlægger, evaluerings- og øvelsesopgaver der hele tiden fortæller elevens forståelsesgrad og opgaveløsen. Det giver mulighed for endnu mere individuel feedback og dermed en større grad af mulighed for at netop jeres barn arbejder på det helt rigtige niveau. Desuden er det også meget nemmere at sammensætte arbejdsgrupper, der er nemmere at have et overblik og hele gruppens niveau og potentialer. Og det er meget nemmere at kunne lave anden for for undervising, da underviserne hele tiden ved, hvor langt er gruppen/ eleven ift de faglige, sociale og personlige mål der er sat for skoleåret.

  Uover investeringen i online materialet, så har vi også fortsat en matematikbog til alle elever, og indskolingseleverne har en læseudviklingsbog.

  For os er det en stor fornøjelse at kunne lancere vores nye website på www.friskolencityodense.dk
  Vi har fået mange meget rosende tilbagemeldinger, og vi synes også at den er rigtig flot og informativ.
  Den skal primært henvende sig til vores primære målgruppe: mødre med børn på vej i skole og/ eller med indskolingsbørn.

  VI håber, at det bliver et fantastisk undervisningsår hvor eleverne er medbestemmende på nogle områder, og hvor der undervises på den fede måde, som er en af vores 4 værdier.

  God weekend, Thomas og personalet
 • ikon
  Lene Thrane Jakobsen den 07-07-2016
  Friplads Tilskud for skoleåret 2016/2017
  Ansøgningen skal afleveres senest d. 31. august på sekretærens konter eller pr. mail.

  Ansøgning kan også findes på hjemmesiden under PRAKTISK og FRIPLADSTILSKUD

  Læs ansøgningen grundigt igennem.

  Ansøgningen skal afleveres senest d. 31. august på sekretærens kontor eller pr. mail.

  Man kan søge om fripladstilskud én gang om året (September) En friplads i friskole-regi betyder ikke, at man bliver fri for betaling af skolepenge. Man vil få en lille procentdel af sine årlige skolepenge retur, alt afhængig af forældrenes årsindkomst.
  Det er ikke skolen der bestemmer hvor meget den enkelte familie kan få i fripladstilskud.

  Tilskuddet vil typisk blive udbetalt i 3 rater, slut januar + slut februar + slut marts.